Provide The Latest It Certification Exam. it certification exam icnd1 100-105 100-105 practice exam 100-105 2018 The Latest Certification Exam Dumps cisco 300-075 300-075 300-075 dumps Best Study Guide Material For You. ccnp 300-101 300-101 300-101 dumps

Com puc posar un pis a lloguer? | Borsa Jove d'Habitatge

Com puc posar un pis a lloguer?

Que és la Borsa Jove d'Habitatge?

La Borsa Jove d’Habitatge és un servei que va impulsar la Generalitat de Catalunya a finals de l’any 2005, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de donar sortida al parc privat d’habitatges buits en règim de lloguer.

La idea és poder incentivar el lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge. Per tal d’aconseguir-ho el servei s’ha articulat de manera que totes les parts contractuals en puguin sortir beneficiades.

I will admit i’m guilty of https://writemypaper4me.org taking long showers and forgetting to unplug my chargers

Com puc accedir a la Borsa d’Habitatge?

Cal que ens heu de fer arribar la documentació requerida.

Com es decideix el preu de lloguer?

Un cop acceptada la documentació, farem una primera visita a l’habitatge per tal de realitzar-ne la taxació i establir el preu màxim de lloguer. Si hi esteu d’acord inclourem l’habitatge al catàleg de la borsa. A partir d’aquest moment, si ho creieu oportú podreu variar el preu a la baixa per d’atraure llogaters.

Com es gestiona el contracte de lloguer?

El  contracte de lloguer i tot el que implica la seva tramitació es realitza a través de la Borsa Jove d’Habitatge. Per conveni amb la Generalitat de Catalunya té una durada de cinc anys, tot i això, el llogater pot finalitzar-lo abans sempre que avisi amb un mínim d’un mes. No es tramitaran contractes d’una durada inferior a 4 mesos.

Quines obligacions tinc com a propietari?

El propietari té l’obligació de lliurar l’habitatge en condicions òptimes d’habitabilitat i en respondrà dels possibles danys estructurals que no siguin provocats pel llogater.

Aquestes obligacions venen regulades per la llei d’Arrendaments Urbans (LAU de 1994; modificada per la Llei 4/2013 de 4 de juny).

Com es cobrarà el lloguer?

El llogater ha d’efectuar el pagament mensualment a través d’una transferència bancària. En cas d’incompliment es farà la gestió de cobrament i si reincideix s’activarà el procediment de desnonament.