Provide The Latest It Certification Exam. it certification exam icnd1 100-105 100-105 practice exam 100-105 2018 The Latest Certification Exam Dumps cisco 300-075 300-075 300-075 dumps Best Study Guide Material For You. ccnp 300-101 300-101 300-101 dumps

Com puc llogar un pis? | Borsa Jove d'Habitatge

Com puc llogar un pis?

Que és la Borsa Jove d'Habitatge?

La Borsa Jove d’Habitatge és un servei que va impulsar la Generalitat de Catalunya a finals de l’any 2005, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de donar sortida al parc privat d’habitatges buits en règim de lloguer.

La idea és poder incentivar el lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge. Per tal d’aconseguir-ho el servei s’ha articulat de manera que totes les parts contractuals en puguin sortir beneficiades.

While english https://writemypaper4me.org is probably the most obvious subject to study, my colleagues have degrees in a variety of subjects from maths to history, taking in various languages along the way

Com puc accedir a la borsa?

En primer lloc ens heu de fer arribar la documentació requerida. Un cop rebuda, la tramitarem a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i, en un període màxim de tres dies, us informarem si s’han acceptat els requisits. Una vegada obtinguda l’acceptació, us contactarem per mostrar-vos els habitatges disponibles en la borsa.

Quins requisits he de complir com a llogater?

En el moment de sol·licitar un habitatge cal que disposeu d’un contracte de treball.

A quines ajudes puc optar?

Fins al 31 de novembre de 2013 tots els contractes formalitzats a través de la Borsa podan optar a la tramitació d’un ajut al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Com es gestiona el contracte de lloguer?

El  contracte de lloguer i tot el que implica la seva tramitació es realitza a través de la Borsa d’Habitatge Jove. Per conveni amb la Generalitat de Catalunya té una durada de cinc anys, tot i això, el llogater pot finalitzar-lo abans sempre que avisi amb un mínim d’un mes. No es tramitaran contractes d’una durada inferior a 4 mesos.

Quines obligacions tinc com a llogater?

El llogater té l’obligació de conservar l’habitatge que rep en bones condicions. Ha de tenir cura del manteniment i respondrà de les coses que pel seu ús tenen un desgat.

Aquestes obligacions venen regulades per la llei d’Arrendaments Urbans (LAU de 1994; modificada per la Llei 4/2013 de 4 de juny).

Com es realitzarà el pagament del lloguer?

El llogater ha d’efectuar el pagament mensualment a través d’una transferència bancària. En cas d’incompliment es farà la gestió de cobrament i si reincideix s’activarà el procediment de desnonament.